Een ceremonie klinkt voor sommigen misschien als iets ernstigs, maar dat is helemaal niet de bedoeling. We doen deze ceremonies omdat we willen leren om goed te zijn voor alles wat leeft.

Tijdens de ceremonies staan we stil bij het beste in de mensen en al het mooie in de wereld. Het doen van de ceremonies helpt kinderen verbeeldingskracht en een gevoel van spiritualiteit te ontwikkelen. We zijn bezig met thema's uit het dagelijks leven en idealen zoals: vriendschap, rechtvaardigheid en broederschap. Daarnaast is het ook nog gewoon heel erg leuk om samen een mooie ceremonie te doen!

kringplantendierenengelenmensen

Gasten zijn welkom 

Alle belangstellenden, kinderen, ouders van, of ouders mét kinderen zijn van harte welkom. Je kan vooraf contact opnemen met een Tafelridder om te horen wanneer de volgende bijeenkomst is.

Wat we 'in de Tafel' doen

Als eerste, voordat de ceremonie begint, bouwen we samen de Tempel op. Dit doen alle leden samen, zo zijn we alvast een beetje bezig met de ceremonie. Ook in de ceremonie zelf, krijgt iedereen die dat wil een rol. Op deze manier leren de ceremonies ons ook om samen te werken.

We hebben een heleboel verschillende ceremonies. De een gaat over het kristal, een ander over de planten of de dieren, weer een andere over de regenboog. Er is ook een ceremonie waar we op zoek gaan naar de Graal die in ons is. Allemaal staan ze in het teken van het werk dat we doen voor de Koning en de Koningin.

De Koningin is overal in de wereld te zien in de natuur: in de mooie bloemen en in de blauwe hemel bijvoorbeeld. De Koning lijkt wat moeilijker te vinden: deze vinden we in de harten van de mens. Hij is de volmaakte mens, het hoogste ideaal. Tijdens de ceremonies proberen we allemaal op onze eigen manier de Koning en Koningin te vinden, door onze eigen gaven te geven. 

We maken tijdens de ceremonies veel gebruik van symbolen. Deze spreken tot de verbeelding en jong en oud kan ze op eigen manier begrijpen. Een ceremonie is dus ook leuk voor de allerjongsten: iedereen kan er zelf een invulling aan geven en zich op zijn of haar eigen manier en tempo ontwikkelen. 

Wel een 'tempel', geen religie

Tafelronde is geen religie. Het gaat er niet om wat we wel of niet 'geloven', maar om hoe we ons gedragen en ontwikkelen. De ceremonies spreken voor zich en iedereen kan daaruit halen wat voor hem of haar belangrijk is.